ĐẦU MỐI LIÊN HỆ PHÁT HÀNH LỊCH 2017 CÔNG TY PHBCTW

 

I. Đầu mối nhận nhu cầu của Công ty PHBCTW:

  1. Bưu điện các tỉnh phía Bắc đặt nhu cầu về Hà Nội: Phòng Đối soát

Email: lichbuudien.hn2017@gmail.com        Fax: 043.9364689

Trưởng phòng : Từ Thị Hoàng Anh  ĐT: 043.8253570, DĐ 0912573613

Trao đổi về nhu cầu lịch phôi: 043.8262208; 043.9347863; 043.8253570.

Trao đổi về lịch in thông tin : 043.2669193 (đ/c Thu)

  1. Bưu điện các tỉnh phía Nam đặt nhu cầu về TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm PHBCTW2

Địa chỉ: Số 43 Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Email: lichbuudien.hcm2017@gmail.com

ĐT: 083.9973984; 083.9970607       Fax: 083.8452416.

  1. Bưu điện các tỉnh miền Trung, Tây nguyên:

          Công ty PHBCTW sẽ thông báo rõ điểm đặt nhu cầu của từng thương hiệu lịch.

 

II. Đầu mối hỗ trợ kinh doanh: Phòng Kế hoạnh Kinh doanh

  1. Đầu mối hỗ trợ bán lẻ:  

           Miền Bắc: Đ/c Vũ Thị Tú

 - Điện thoại: 043.2669194; 0947 722 900     Email: tuphbc76@gmail.com

          Miền Nam: Đ/c Đào Thị Thêu

 - Điện thoại: 0903 969 797     Email: haitheu@gmail.com

  1. Đầu mối hỗ trợ khách hàng lớn:

Đồng chí: Lê Minh Thư  - ĐT: 0912015858        Email: thuphbc@gmail.com

Đồng chí: Trần Thu Thịnh - ĐT: 0916091975     Email: thinhphbc@gmail.com

 

III. Đầu mối chất lượng khiếu nại:

  1. Đầu mối giải quyết chất lượng tại Hà Nội:

Đ/c Nguyễn An Sơn     ĐT: 01259 587 142     Email: nghiepvu.phbctw@gmail.com

  1. Đầu mối giải quyết chất lượng tại TP. Hồ Chí Minh:

Đ/c  Nguyễn Bá Kim       ĐT: 0974 636 324        Email: bakimdwc@gmail.com

 

IV. Đầu mối trao đổi thông tin lịch trả lại

  1. Tại đầu Hà Nội: Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ

Đồng chí: Trương Thúy Ngọc            Điện thoại: 0913002025 - 043.9347894

Fax:  043.8242187                             Email: truongthuyngoc@gmail.com

  1. Tại đầu TP. Hồ Chí Minh: Trung tâm  Phát hành Báo chí TW 2

Đồng chí: Bùi Thị Thùy Dương          Điện thoại: 083.9973983 – 0908 026 455

Fax: 083.8452416                              Email: thuy_duong1510@yahoo.com

 

V. Đầu mối đối soát: Phòng Đối soát

Đ/c:  Trần Thị Hải Yến - ĐT 043.8256121, 0912718199

Email: yentth.phbc@vnpost.vn

Đ/c:  Nguyễn Thị Nhật Hà – ĐT 0943646452

VI. Đầu mối chuyên quản theo địa bàn: xem và tải file tại đây

 

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY PHÁT HÀNH BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG

Khách hàng tiêu biểu